Tag Archives: סייעת לגן ילדים

דרישות התפקיד של סייעת לגן ילדים

נכון להיום לא קיימת הסמכה או הכשרה רשמית של סייעת לגן ילדים. עם זאת, כל מי שמכיר את התחום יודע שיש דרישות ברורות שבהן היא חייבת לעמוד. בראש ובראשונה, סייעת לגן ילדים צריכה להיות בעלת סבלנות. הסבלנות תאפשר לסייעת להתמודד עם ילדים שנמצאים במצוקה והיא גם תשפיע על מערכת היחסים שלה מול ההורים. סייעת סבלנית תצליח לשמור על קור רוח ...

Read More »