Tag Archives: הריסה ובניה

מאפיינים של הריסה ובניה

פרויקטים רבים בענף הנדל"ן מבוצעים בתהליך של הריסה ובניה. מטרת התהליך של הריסה ובניה היא להשיג כמה יתרונות שיכולים לשרת את כל הגורמים המעורבים. קודם כל, הריסה של בניין קיים מאפשרת בדרך כלל לנצל את השטח שלו. הניצול של השטח ההרוס לא מחייב בחלק מהמקרים הוצאה מחדש של היתר בנייה. העובדה שלא צריך להוציא מחדש את היתר הבנייה חוסכת זמן ...

Read More »