Tag Archives: אשפוז בתי אבות

אשפוז בתי אבות והשפעתו על הקשישים

קשישים בגילאים מבוגרים זקוקים לתמיכה נפשית וגופנית. התמיכה הנפשית והגופנית מאפשרת לקשישים בגילאים מבוגרים לשמור על איכות החיים שלהם. בעזרת שמירה על איכות החיים יכולים קשישים בגילאים מבוגרים להרגיש תחושת סיפוק וביטחון. עם זאת, תחושת הסיפוק והביטחון לא תלויה רק בתמיכה הנפשית והגופנית. את תחושת הסיפוק מקבלים קשישים בגילאים מבוגרים גם בהתאם למקום שבו הם נמצאים. זו הסיבה בגללה אשפוז ...

Read More »